Berkenaan Kami
Keanggotaan
   

Koperasi ditubuhkan pada 21 Jun 1966 di bawah Ordinan Koperasi-koperasi Tahun 1948 dengan nama Koperasi Pinjam Meminjam dan Jimat Cermat Kakitangan Felda Berhad dengan nombor pendaftaran 4253.

seterusnya...

Semua kakitangan Felda dan Syarikat-syarikat Felda yang berminat untuk menjadi anggota Felkop bolehlah memohon dengan mengisi Borang F1.

seterusnya...