Keanggotaan
 
 
Semua kakitangan Felda dan Syarikat-syarikat Felda yang berminat untuk menjadi anggota Felkop bolehlah memohon dengan mengisi Borang F1.
   
Anggota Felkop yang baru menjadi anggota dan telah lama menjadi anggota yang belum mengisi penama bolehlah mengisi Borang F2.
   
Anggota Felkop yang ingin menambah caruman bolehlah mengisi Borang F3 dan untuk pengurangan yuran boleh mengisi Borang F4.
   
   
*Nota :
Borang F1, F2, F3 dan F4 hendaklah dihantar secara pos, email atau faxkan kepada Felkop. Borang fotostat juga diterima.