Laporan Pengurusan
 
[KEDUDUKAN ANGGOTA FELKOP 2015 | MODAL SYER ANGGOTA | PEMBIAYAAN ANGGOTA ] [KEUNTUNGAN | KADAR DAN JUMLAH DIVIDEN]
 
KEDUDUKAN ANGGOTA FELKOP 2015
Bilangan anggota Felkop sehingga 31 Disember 2014 adalah seramai 16,406 orang. Dari jumlah tersebut seramai 2,651 orang atau 16% terdiri dari Petugas Felda dan seramai 13,755 orang atau 84% dari kalangan Petugas Syarikat Kumpulan Felda.
  Butiran lanjut pecahan keanggotaan Felkop mengikut syarikat adalah seperti berikut :-
Bil
Felda / Syarikat - Syarikat Felda
2014
2013
Perbezaan
1.
FELDA
2651
2668
(17)
2.
Felda Palm Industries Sdn Bhd (FPISB)
4265
4485
(220)
3.
Felda Global Ventures Plantations (M) Sdn Bhd (FGVPSB)
2479
2220
259
4.
Felda Technoplant Sdn Bhd (FTPSB)
934
864
70
5.
Felda Securities Services Sdn Bhd (FSSSB)
1533
1456
77
6.
Felda Agricultural Services Sdn Bhd (FASSB)
774
1007
(233)
7.
Felda Engineering Services Sdn Bhd (FESSB)
240
250
(10)
8.
Felda Vegetable Oil Products Sdn Bhd (FVOPSB)
227
220
7
9.
Felda Transport Services Sdn Bhd (FTSSB)
311
291
20
10.
Felda Prodata Systems Sdn Bhd (FPSSB)
203
211
(8)
11.
Felda Holdings Bhd (FHB)
9
130
(121)
12.
Felda Rubber Industries Sdn Bhd (FRISB)
346
322
24
13.
Felda Trading Sdn Bhd (FTSB)
228
227
1
14.
Felda Bulkers Sdn Bhd (FBSB)
138
141
(3)
15.
Delima Oil Products Sdn Bhd (DOPSB)
216
208
8
16.
Felda Kernel Products Sdn Bhd (FKPSB)
138
137
1
17.
Felda D'Saji Sdn Bhd
151
149
2
18.
D'Saji Restaurant & Cafe Sdn Bhd
21
27
(6)
19.
Felda IFFCO Sdn Bhd
93
105
(12)
20.
F.P.M Sdn Bhd
128
112
16
21.
Felda Oil Products Sdn Bhd (FOPSB)
59
59
-
22.
Malaysia Cocoa Manufacturing Sdn Bhd (MCMSB)
3
83
(80)
23.
Felda Marketing Services Sdn Bhd (FMSSB)
45
49
(4)
24.
Felda Travel Sdn Bhd
267
237
30
25.
Felda Johor Bulkers (FJB)
54
51
3
26.
Koperasi Permodalan Felda Berhad (KPFMB)
50
39
11
27.
Felda Properties Sdn Bhd
12
11
1
28.
Yayasan Felda
27
26
1
29.
Kilang Gula Perlis Sdn Bhd (KGPSB)
1
1
1
30.
Felda Global Ventures Holdings Sdn Bhd (FGVHSB)
223
81
142
31.
Koperasi Serbaguna Pekerja FELDA Bhd (KOGUNA)
4
5
(1)
32.
KPF Holdings Sdn Bhd
2
2
-
33.
KPF SEECHO Sdn Bhd
1
1
-
34.
Kilang Gula Perlis Sdn Bhd (Plantation Division)
3
3
-
35.
Felda Global Ventures Shared Services Sdn Bhd (FGV SSC)
89
90
(1)
36.
Malayan Sugar Manufacturing Co. Bhd (MSM CO)
147
144
3
37.
MSM Malaysia Holdings Berhad (MSM Holding)
5
4
1
38.
Langsat Bulkers Sdn Bhd (LBSB)
1
1
-
39.
FGV Research & Development Sdn Bhd (FGV R&D)
288
-
288
40.
Felda Investment Corporation Sdn Bhd (FIC)
3
-
3
41.
Felda Wellness Corporation Sdn Bhd
1
-
1
42.
FGV Capital Sdn Bhd
3
-
3
43.
FGV Biotechnologies Sdn Bhd
20
-
20
44.
Anggota Bersara
13
15
(2)
  Jumlah
16,406
16,132
274
 
 
Keanggotaan Felkop telah bertambah setiap tahun dan butiran kedudukan anggota sehingga 31 Disember 2014 adalah seperti berikut :-

 

Kedudukan Anggota Felkop 2012 - 2014
 
MODAL SYER ANGGOTA DAN YURAN TERKUMPUL ANGGOTA

Jumlah keseluruhan modal syer dan yuran terkumpul anggota sehingga 31 Disember 2014 sebanyak RM128,766,214 iaitu pertambahan sebanyak 19% atau RM20,550,804 berbanding dengan tahun 2013.

 

Kedudukan modal syer dan yuran terkumpul anggota bagi setiap tahun ditunjukkan seperti butir berikut :-

Modal Syer Anggota 2012 - 2014

 
PEMBIAYAAN ANGGOTA

Pembiayaan merupakan aktiviti utama Felkop pada tahun 2014. Sehingga 31 Disember 2014, kedudukan jumlah baki pembiayaan anggota berjumlah RM137,958,354 bertambah sebanyak RM11,402,973 atau 9% berbanding 2013. Jumlah pembiayaan keseluruhannya yang dikeluarkan dalam tahun 2014 adalah sebanyak RM88,298,100 berbanding dengan tahun 2013 dengan penurunan sebanyak RM4,147,219 atau 4%.

Kedudukan pembiayaan anggota bagi setiap tahun ditunjukkan seperti butiran berikut :-

Jumlah Pembiayaan Dari Tahun 2012 - 2014
 
Tahun
Bilangan Anggota Menerima Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan (RM)

2014
6,465
88,298,100
 
KEUNTUNGAN

Keuntungan Felkop diperolehi hasil dari aktiviti pembiayaan dan pelaburan dalam simpanan tetap serta penjualan saham siar harga dan saham-saham tak siar harga. Felkop telah memperolehi keuntungan sebelum cukai sebanyak RM14,480,341 iaitu meningkat 1.3% berbanding dengan tahun 2013.

Jumlah keuntungan Felkop sebelum cukai bagi setiap tahun ditunjukkan seperti butiran berikut :-

 
 
 
Keuntungan Tahunan 2012 - 2014
 
KADAR DAN JUMLAH DIVIDEN

Dalam tahun 2014, jumlah dividen yang dibayar adalah sebanyak RM12,012,886 pada kadar 10% setahun. Pembayaran dividen ini adalah didasarkan kepada peningkatan keuntungan Felkop dari tahun ke tahun serta pertambahan modal saham anggota.