Perkhidmatan
 
 
Pembiayaan
Pembiayaan Bai Al-Inah
Terbahagi kepada jenis pembiayaan seperti berikut :-  
Pembiayaan Biasa
Kelulusan serta merta. Pembiayaan layak dibuat 3 bulan selepas menjadi anggota Felkop dan jumlah pembiayaan bergantung kepada jumlah yuran terkumpul. Pembiayaan diberi mengikut kadar 6% setahun dan tempoh bayaran balik pembiayaan seperti berikut :-
 
Jumlah Yuran Terkumpul (RM)
Jumlah Pembiayaan (RM)
Tempoh Bayaran Balik Maksima (Bulan)
Jumlah Bayaran Bulanan (RM)

Jumlah Bayaran Bulanan (RM)

Jumlah Keseluruhan Bayaran Bulanan (RM)
Pokok
Keuntungan
1 Bulan Caruman
5,000.00
72
70.00
25.00
95.00
500.00
11,000.00
72
153.00
55.00
208.00
1,000.00
13,000.00
72
181.00
5.00
246.00
1,250.00
14,000.00
72
195.00
70.00
265.00
1,500.00
15,000.00
72
209.00
75.00
284.00
1,750.00
16,000.00
72
223.00
80.00
303.00
2,000.00
17,000.00
72
237.00
85.00
322.00
3,000.00
18,000.00
72
250.00
90.00
340.00
4,000.00
19,000.00
84
227.00
95.00
322.00
5,000.00
20,000.00
84
239.00
100.00
339.00
6,000.00
21,000.00
84
250.00
105.00
355.00
7,000.00
22,000.00
84
262.00
110.00
372.00
8,000.00
23,000.00
84
274.00
115.00
389.00
9,000.00
24,000.00
84
286.00
120.00
406.00
10,000.00
27,000.00
84
322.00
135.00
457.00
11,000.00
28,000.00
84
334.00
140.00
474.00
12,000.00
29,000.00
84
346.00
145.00
491.00
13,000.00
30,000.00
84
358.00
150.00
508.00
14,000.00
31,000.00
84
370.00
155.00
525.00
15,000.00
32,000.00
84
381.00
160.00
541.00
6,000.00
33,000.00
96
344.00
165.00
509.00
17,000.00
34,000.00
96
355.00
170.00
525.00
18,000.00
35,000.00
96
365.00
175.00
540.00
19,000.00
36,000.00
96
375.00
180.00
555.00
20,000.00
37,000.00
96
386.00
185.00
571.00
21,000.00
38,000.00
96
396.00
190.00
586.00
22,000.00
39,000.00
96
407.00
195.00
602.00
23,000.00
40,000.00
96
417.00
200.00
617.00
24,000.00
41,000.00
96
428.00
205.00
633.00
25,000.00
42,000.00
96
438.00
210.00
648.00
26,000.00
43,000.00
96
448.00
215.00
663.00
27,000.00
44,000.00
96
459.00
220.00
679.00
28,000.00
45,000.00
108
417.00
225.00
642.00
29,000.00
46,000.00
108
426.00
230.00
656.00
30,000.00
47,000.00
108
436.00
235.00
671.00
31,000.00
48,000.00
108
445.00
240.00
685.00
32,000.00
49,000.00
108
454.00
245.00
699.00
33,000.00
50,000.00
108
463.00
250.00
713.00
34,000.00
51,000.00
108
473.00
255.00
728.00
35,000.00
52,000.00
108
482.00
260.00
742.00
36,000.00
53,000.00
108
491.00
265.00
756.00
37,000.00
54,000.00
108
500.00
270.00
770.00
38,000.00
55,000.00
108
510.00
275.00
785.00
39,000.00
56,000.00
108
519.00
280.00
799.00
40,000.00 Keatas
  63,000.00
104
577.00
315.00
840.00
   
   
Pembiayaan Bertindih
Kelulusan serta merta. Pembiayaan diberi kepada pemohon yang telah menyelesaikan selama 6 bulan pembiayaan lama. Pembiayaan diberi mengikut kadar 6% setahun dan tempoh bayaran serta jumlah pembiayaan seperti di atas.
 
Pembiayaan Segera
Kelulusan serta merta. Jumlah Pembiayaan maksima RM10,000 bertujuan membantu anggota menyelesaikan bayaran segera untuk membeli rumah, tanah dan sebagainya. Pembiayaan diberi mengikut kadar 6% setahun dan tempoh pembiayaan seperti di atas.
 
 
Pembiayaan IPT
Kelulusan serta merta. Jumlah pembiayaan maksima RM10,000 untuk anak-anak anggota dan anggota sendiri bagi membantu persediaan pengajian ke IPT. Pembiayaan diberi mengikut kadar 6% setahun dan tempoh pembiayaan selama 4 tahun (48 bulan).
 
 
Pembiayaan Insuran & Cukai Jalan
Kelulusan serta merta. Jumlah pembiayaan berdasarkan harga insuran dan cukai jalan termasuk caj lain-lain bayaran tambahan. Pembiayaan diberi mengikut kadar 6% setahun dan tempoh pembiayaan selama 11 bulan.
 
Pembiayaan Tanpa Penjamin
Kelulusan serta merta. Jumlah pembiayaan maksima RM60,000 dan ianya berdasarkan 95% simpanan yuran bahagian. Pembiayaan diberi mengikut kadar 6% setahun dan tempoh bayaran mengikut pembiayaan biasa.
 
Pembiayaan Jangka Pendek
Kelulusan serta merta. Jumlah pembiayaan maksima RM3,000. Pembiayaan diberi mengikut kadar 6% setahun dan tempoh pembiayaan selama 12 bulan. Memerlukan 2 orang penjamin sahaja.
 
Pembiayaan Persekolahan
Kelulusan serta merta. Jumlah pembiayaan maksima RM3,000. Pembiayaan diberi mengikut kadar 6% setahun dan tempoh pembiayaan selama 12 bulan. Memerlukan 2 orang penjamin sahaja.
 
Pembiayaan Eksklusif
Pembiayaan ini diberi kepada anggota-anggota Felkop yang langsung tidak membuat pembiayaan. Cek akan dikeluarkan kepada penerima dan diberi tempoh selama 2 bulan samada menerima atau tidak menerima. Jumlah pembiayaan maksima RM55,000 dan ianya berdasarkan 95% simpanan yuran bahagian. Pembiayaan diberi mengikut kadar 6% setahun dan tempoh bayaran mengikut pembiayaan biasa.
 
 
Pembiayaan Al-Bai Bithaman Ajil
Terbahagi kepada jenis pembiayaan seperti berikut :-
 
Pembiayaan Komputer
Kelulusan serta merta. Jumlah pembiayaan maksima RM5,000 atau mana-mana jumlah yang rendah. Pembiayaan diberi mengikut kadar 6% setahun dan tempoh pembiayaan selama 3 tahun (36 bulan).
 
Pembiayaan Kenderaan

a)

Kelulusan serta merta. Jumlah pembiayaan maksima RM15,000 atau mana-mana jumlah yang rendah. Pembiayaan diberi mengikut kadar 4% setahun dan tempoh pembiayaan selama 5 tahun (60 bulan); dan

  b) Anggota boleh mendapatkan sebut harga bagi jenama motosikal mengikut kehendak anggota sendiri. Kadar keuntungan yang ditetapkan ialah 6% setahun.
Pembiayaan Umrah dan Pelancongan
Kelulusan serta merta. Jumlah pembiayaan berdasarkan harga umrah dan pelancongan yang telah dipilih oleh anggota. Pembiayaan diberi mengikut kadar 6% setahun dan tempoh bayaran balik pembiayaan seperti berikut :-
 
 
Jumlah Pembiayaan (RM)
Tempoh Balik Maksima (Bulanan)
1,000.00 Ke bawah
12
1,000.00 Keatas
12
2,000.00 - 2,999.00
24
3,000.00 - 3,999.00
36
4,000.00 - 4,999.00
48
5,000.00 - 5,999.00
48
6,000.00 - 6,999.00
48
7,000.00 - 7,999.00
60
8,000.00 - 8,999.00
60
9,000.00 - 9,999.00
60
10,000.00
60
*
Setiap anggota Felkop yang memohon pembiayaan umrah dan pelancongan akan diberikan wang saku berjumlah RM1,000.00 dalam bentuk pembiayaan.
 
NOTA:
a) Penambahan jumlah pembiayaan dan perubahan tempoh akan dibuat dari masa ke semasa mengikut kesesuaian.

b)Jenis pembiayaan akan ditambah dari masa ke semasa mengikut keperluan.
 
 
Syarat - syarat Pembiayaan
Sudah menjadi anggota Felkop selama 3 bulan.
Umur melebihi 18 tahun.
Semua pembiayaan hendaklah menggunakan borang yang disediakan oleh Felkop iaitu Borang Pembiayaan Bai Al-Inah dan Borang Pembiayaan Al- Bai Bithaman Ajil (borang Fotostat juga diterima). Setiap pembiayaan dikenakan yuran proses RM30.00 setiap kali pembiayaan diluluskan.
 
Kadar keuntungan yang dikenakan ke atas pembiayaan adalah mengikut jenis-jenis pembiayaan.
Setiap pembiayaan memerlukan 2 orang penjamin yang terdiri dari anggota Felkop kecuali bagi FPISB, IFFCO, FSSSB, FASSB, FPSB, D'Saji & D'Saji CAFE memerlukan 4 orang penjamin.
*Nota :- Perubahan syarat akan dibuat dari semasa ke semasa.
 
Bantuan Kebajikan
Khairat Kematian
Bantuan diberi sekiranya berlaku kematian ke atas anggota (RM2,000) atau anggota keluarga iaitu isteri/suami (RM500), anak (RM250) dan ibubapa masing-masing (RM200). Permohonan perlu disertakan dengan surat sijil kematian, surat beranak anggota dan pengesahan Ketua Projek.
   
Skim Insentif
Diberi kepada anak anggota yang berjaya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan PMR (7A ke atas) RM50 dan SPM (6A ke atas) RM80. Permohonan perlu disertakan dengan slip peperiksaan yang telah disahkan.
 
Bantuan Bencana Alam
Bantuan diberi kepada anggota yang mengalami kesulitan akibat bencana seperti kebakaran, banjir, tanah runtuh, dan ribut yang menyebabkan kehilangan tempat tinggal dan terpaksa berpindah ke tempat lain. Dokumen seperti Laporan Polis / Bomba dan pengesahan Ketua Projek hendaklah disertakan semasa membuat permohonan.  
 
Sumbangan
Sumbangan diberi kepada badan-badan amal/organisasi/individu dan ianya ditentukan mengikut budi bicara Anggota Lembaga Koperasi. 
 
*Nota :
Borang-borang bantuan boleh didapati melalui Borang Bantuan Kematian dan Borang Skim Insentif